torsdag den 3. september 2015

RSS og Blogroll

RSS (engReally Simple Syndication) betyder rigtig simpel syndikering eller let opdateringsstrøm.

RSS-feeds kan bruges til at gøre det nemmere for de besøgende at følge med i strømmen af informationer på ofte opdaterede hjemmesider så som nyhedssider/-tjenester og weblogs. Teknologien fungerer på den måde, at en side tilbyder en syndikation via RSS, dvs. et RSS-feed, som består af sidens indhold i en XML-version, som er specielt indrettet til at forskellige former for RSS-læsere kan læse den. Ved at sætte en RSS-læser op til at med jævne mellemrum besøge sådan et RSS-feed og scanne den for ændringer, kan man følge med i opdateringer uden at skulle besøge hjemmesiden selv. Det sætter en i stand til at følge med på et stort antal hjemmesider på en gang.
Det brugeren modtager i sin RSS-læser, er som regel en overskrift og et kort resumé, der linker til den webside, der leverer strømmen/nyheden. Selve RSS-læseren kan man som bruger enten have installeret på sin egen computer, eller man kan benytte en tilgængelig RSS-læser på internettet.

En blogroll er en lille liste med links, til andre blogs eller hjemmesider. De kan betegnes som dine ”blog-venner” og som nogen du står inden for, har en god blog. En ting der er vigtig at nævne, er at det ikke behøver at hedde en blogroll i sidebaren. Det kan være som tidligere nævnt blog-venner eller som på her på weblr.dk, Partners (Kan findes på bunden af min blog).

Sådan laver du en wordpress blog

Find vejledningen her

Opret en gratis blog med Blogger

Opgave 2: Bloggen som refleksionsværktøj i egen praksis

Formålet med opgaven er, at de studerende opnår reflekteret erfaring med  at anvende bloggen refleksions-,og formidlingsværktøj i relation til egen arbejdspraksis. At følge andres blog, kommentere og få indsigt i medstuderende arbejdspraksis.

På introseminaret blev der givet hjælp til oprettelsen af en individuel blog (fik du ikke oprettet en blog på seminaret, så opret den nu). Derefter blogges der om egen arbejdspraksis – reflekteres/formidles over egen arbejdspraksis til medstuderende. Desuden følges medstuderendes blogs – og der kommenteres evt. på andres blogindlæg. Design, udtryk og værktøjer i bloggen justeres løbende og tilpasses bloggens målgruppe:medstuderende og undervisere.
Forberedelse/Oprettelse af blog:
 1. Orienter dig i den anbefalede litteratur om blogs.
 2. Hvis ikke du allerede på seminaret har fået oprettet en blog i et gratis program, der indeholder muligheder for individuelt design og respons fra ”followers” (Wordpress, http://da.wordpress.com/ el. Blogspot https://www.blogger.com/start), så opret den nu.
 3. Du skal designe bloggen og tage stilling til, hvilke elementer du ønsker integreret og hvilke grafiske virkemidler, du synes afspejler din arbejdspraksis.
 4. Læg url’en i forummet:
  • Blogs
Skrive individuelle blogindlæg:
 1. Orienter dig i ressourcer om blogs
 2. Hvis ikke du allerede på seminaret har fået oprettet en blog i et gratis program, der indeholder muligheder for individuelt design og respons fra ”followers” (Wordpress, http://da.wordpress.com/ el. Blogspot https://www.blogger.com/start), så opret den nu.
 3. Du skal designe bloggen og tage stilling til, hvilke elementer du ønsker integreret og hvilke grafiske virkemidler, du synes afspejler din arbejdspraksis.
 4. Læg url’en i forummet: Blogs
 5. Alle abonnerer nu gennem feeds på de andres blogindlæg.
 6. Du skal skrive 3 indlæg, hvor  egen arbejdspraksis reflekteres (målgruppe: MIL studerende og MIL undervisere).
 7. Du kan løbende vurdere/designe/manipulere din blog æstetisk
Opsummerende refleksionsindlæg (Okt. 14 - 15)
 1. Du skal på baggrund af bl.a. din erfaring skrive et reflekterende indlæg om bloggens egnethed som refleksions- og formidlingsværktøj i egen arbejdspraksis.
 2. OBS! Indlægget skal placeres i forummet Blogs 

Eksempler på blogs


Hvad er formålet med bloggen?
 • Hvem skriver bloggeren til?
 • Hvad skriver bloggeren om?
 • Hvilke former for samarbejde/kommentering er der i bloggen?
 • Er der mulighed for social aktivitet?
 • Er det ren og skær exhibitionisme?
Hjemmesiden vs bloggen
http://www.bjfogg.com/
http://www.steenhildebrandt.dk/

Forskerblog - en weblog, der i sit indhold fokuserer på skribentens forskningsområde og forskningsinteresser...

...og som også kan give indsigt i den person, der står bag bloggen.

Projektblog
Åben - eksponering
Lukket - refleksion og diskussion

Faglige netværk
http://voldborgs.skoleblogs.dk/

Interesseblog
http://haandarbejdsom.blogspot.com/2011/01/stewart-stardust.html

Privat blog
http://frederikketjoerved.blogspot.com/2015_05_01_archive.html

Go out and do epic shit!

Blogs in Plain English

Web + log = Blog

Begrebet web log bliver introduceret af John Barger i 1997 - som en betegnelse for en logbog på nettet

"A weblog is a frequently updated website which contains news and views on a variety of topics"
(Nowson et al., 2005)

Henvisning til Bloggen i Plain English

Bloggen kan være en personlig publiceringsform og være individets repræsentation på nettet:


 • Den opdateres synligt og kronologisk
 • Læsere notificeres via RSS feeds
 • Der kan dannes netværksrelationer via blogrolls
Motivationer for at blogge
 1. Som dokumentation for sit liv
 2. Reportage (democratic self-expression)
 3. Katharsis - dagbog
 4. Refleksionsværktøj - "thinking by writing"
 5. Interesse fællesskab (forfattere, forskere, nybagte forældre, mad...)
"Most bloggers are acutely aware of their readers, even in confessional blogs, calibrating what they should and should not reveal." (Nardi, 2004)
Bloggin as Social Activity - or - Would You Let 900 Million People Read Your Diary
(Nardi et al)